ASILSIZ ÇAĞRILARLA İLGİLİ
 
Acil bir yaralanma veya hastalık durumunda dakikalar hatta saniyeler bile önemlidir. Maalesef gereksiz yere 112’yi meşgul edildiğinde dakikalarca zaman kaybedilmekte ve belki gecikmeden dolayı ölümler olabilmektedir.
          Bu nedenle insanlar, bir gün kendilerinin de acil servisi itfaiye polis gibi ihtiyaçları olabileceğini unutmayarak 112' yi gereksiz aramamalıdır.
Gereksiz çağrıların toplam çağrılar içinde büyük yer tutması nedeniyle çağrı operatörleri, mesaisinin büyük kısmında bu tür çağrılarla uğraşmak zorunda kalmakta, personelin verimi düşmekte, gereksiz kaynak israfı yaşanmakta, çağrı operatörlerinin gereksiz çağrılarla ilgilenirken acil yardım bekleyen kişilerin ilgili çağrı merkezlerine ulaşmalarında gereksiz zaman kaybı yaşanabilmektedir
          5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23/2. maddesi olan 'Çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre İl Valileri tarafından 250 Türk lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.